ikona Pikona R
249/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 18/97 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
249/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 18/97 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 249/2011 Sb.
Částka 89
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 20. 7. 2011
Rozeslán dne 30. 8. 2011
Platnost od 30. 8. 2011
Účinnost od 30. 8. 2011
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodu 2 a čl. II nabývají účinnosti dne 1.1.2012.
Novelizuje předpis 18/1997 Sb., 634/2004 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a
 2. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 41 - nové znění,
  • bod 2. - změny s účinností dnem 1.1.2012
   • vkládají se nové §3a "Poplatky na odbornou činnost Úřadu" až §3g "Správa a rozpočtové určení poplatků na odbornou činnost Úřadu" včetně nadpisů,
  • §12, §17, §18 (změny).
 • Změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
  Čl. II - změny s účinností dnem 1.1.2012
  Změny v ustanoveních:
  • Položka 106 v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, včetně poznámky pod čarou č. 65 - nové znění.

Účinnost změn dnem vyhlášení (30.8.2011), s výjimkou ustanovení čl. I bodu 2 a čl. II, která nabývají účinnosti dnem 1.1.2012.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.