ikona Pikona R
206/2021 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 27. dubna 2021 sp. zn. Pl. ÚS 98/20 ve věci návrhu na zrušení částí §284, 285 a §289 odst. 3 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
206/2021 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 27. dubna 2021 sp. zn. Pl. ÚS 98/20 ve věci návrhu na zrušení částí §284, 285 a §289 odst. 3 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
ikona P
Číslo předpisu 206/2021 Sb.
Částka 87
Druh předpisu nález
Druh předpisu (podrobně) nález Ústavního soudu
Přijat dne 27. 4. 2021
Rozeslán dne 26. 5. 2021
Platnost od 26. 5. 2021
Účinnost od 26. 5. 2021
Novelizuje předpis 40/2009 Sb., 455/2009 Sb.
Anotace

Nález Ústavního soudu České republiky.

Ústavní soud rozhodl pod sp. zn. Pl. ÚS 98/20 dne 27. dubna 2021 v plénu složeném z předsedy soudu Pavla Rychetského a soudců Ludvíka Davida, Jaroslava Fenyka, Josefa Fialy, Jana Filipa, Jaromíra Jirsy, Tomáše Lichovníka, Vladimíra Sládečka, Radovana Suchánka, Pavla Šámala (soudce zpravodaj), Kateřiny Šimáčkové, Vojtěcha Šimíčka, Milady Tomkové, Davida Uhlíře a Jiřího Zemánka o návrhu Okresního soudu v Chrudimi na zrušení §284 odst. 1 ve slovech "větším než malém", §285 odst. 1 a 3 ve slovech "větším než malém" a "ve větším rozsahu" a §289 odst. 3 ve slovech "a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu §285" zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, za účasti Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a Senátu Parlamentu České republiky jako účastníků řízení a vlády jako vedlejší účastnice řízení,

takto:

I. Ustanovení §289 odst. 3 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve slovech "a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu §285" se zrušuje dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.
II. Současně pozbývají platnosti §2 a příloha č. 2 nařízení vlády č. 455/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku, ve znění nařízení vlády č. 3/2012 Sb., dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.
III. Ve zbytku se návrh zamítá.