ikona Pikona R
Zrušený - 475/2009 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
475/2009 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
ikona P
Číslo předpisu 475/2009 Sb.
Částka 152
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 21. 12. 2009
Rozeslán dne 31. 12. 2009
Platnost od 31. 12. 2009
Účinnost od 1. 1. 2010
Poznámka k účinnosti Ustanovení bodu 3 nabývá účinnosti dne 1.1.2012.
Platnost do 30. 8. 2012
Novelizuje předpis 615/2006 Sb.
Zrušen předpisem 201/2012 Sb.
Anotace

Změna nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.

  • Změny jsou provedeny v příloze č. 1, části III bod 4.1.4. a bod 4.2.3 nařízení.
  • bod 3. - účinnost změn 1.1.2012
    • v příloze č. 1 části III bod 4.2.3. - nové znění.

Účinnost dnem 1.1.2010, s výjimkou bodu 3, který nabývá účinnosti dnem 1.1.2012.