ikona Pikona R
17/1992 Sb. - Zákon o životním prostředí

Sestaveno k datu 22. 8. 2017
1 2
1) §116 občanského zákoníku.
2) Např. zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
17/1992 Sb. - Zákon o životním prostředí
ikona P
Číslo předpisu 17/1992 Sb.
Částka 4
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon FS
Přijat dne 5. 12. 1991
Rozeslán dne 16. 1. 1992
Platnost od 16. 1. 1992
Účinnost od 16. 1. 1992
Novelizován předpisem 123/1998 Sb., 100/2001 Sb., 183/2017 Sb.