ikona Pikona R
70/2016 Sb. - Vyhláška o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
70/2016 Sb. - Vyhláška o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích
ikona P
Číslo předpisu 70/2016 Sb.
Částka 27
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Energetického regulačního úřadu
Přijat dne 25. 2. 2016
Rozeslán dne 7. 3. 2016
Platnost od 7. 3. 2016
Účinnost od 1. 7. 2016
Ruší předpis 210/2011 Sb.
Provádí předpis 458/2000 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
Předmět úpravy
Vyhláška Energetického regulačního úřadu stanoví rozsah, náležitosti a termíny vyúčtování dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie a souvisejících služeb v elektroenergetice a v plynárenství.