210/2011 Sb. - Vyhláška o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb
ikona P
Číslo předpisu 210/2011 Sb.
Částka 74
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Energetického regulačního úřadu
Přijat dne 1. 7. 2011
Rozeslán dne 19. 7. 2011
Platnost od 19. 7. 2011
Účinnost od 15. 12. 2011
Platnost do 30. 6. 2016
Provádí předpis 458/2000 Sb.
Zrušen předpisem 70/2016 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
Předmět úpravy
Vyhláška Energetického regulačního úřadu stanoví rozsah, náležitosti a termíny vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb.
§18 - Přechodné ustanovení