ikona Pikona R
EU - 32016L0680 - SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV

Sestaveno k datu 28. 6. 2022
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
EU - 32016L0680 - SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV
ikona P
Celex 32016L0680
Sektor 3
Rok 2016
Deskriptor L
Pořadové čislo 680
Přijat 27. 4. 2016
Zveřejněn 4. 5. 2016
Opravován předpisem 32016L0680R(01)
Skupiny 19.30 - Policejní spolupráce, soudní spolupráce v trestních věcech a celní spolupráce