ikona Pikona R
520/2020 Sb. - Vyhláška o provádění adaptačně-integračních kurzů

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
520/2020 Sb. - Vyhláška o provádění adaptačně-integračních kurzů
ikona P
Číslo předpisu 520/2020 Sb.
Částka 214
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 8. 12. 2020
Rozeslán dne 11. 12. 2020
Platnost od 11. 12. 2020
Účinnost od 1. 1. 2021
Provádí předpis 326/1999 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.

Předmět úpravy

Vyhláška Ministerstva vnitra stanovuje

a) požadavky na organizační zajištění adaptačně-integračního kurzu zajišťovaného centrem na podporu integrace cizinců,

b) výše úhrady za účast cizince na kurzu,

c) obsahová náplň a časový rozsah kurzu,

d) podmínky absolvování kurzu cizincem,

e) povinné náležitosti dokladu o absolvování kurzu,

f) požadavky na odbornou způsobilost lektora kurzu a tlumočníka kurzu a

g) obsah, rozsah a další náležitosti zkoušek pro lektory a tlumočníky a způsob jejich provádění a hodnocení.

§21 - Přechodná ustanovení