ikona Pikona R
272/2018 Sb. - Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
272/2018 Sb. - Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
ikona P
Číslo předpisu 272/2018 Sb.
Částka 137
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 30. 11. 2018
Rozeslán dne 7. 12. 2018
Platnost od 7. 12. 2018
Účinnost od 1. 1. 2019
Provádí předpis 2/1969 Sb., 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

1. č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, a

2. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Vyhláškou Ministerstva životního prostředí se mění výnos Ministerstva kultury ze dne 21. prosince 1987 č. j. 17.094/87-VI/2 o vyhlášení ochrany některých státních přírodních rezervací a chráněných nalezišť a výnos Ministerstva školství a kultury ze dne 8. července 1960 č. j. 26.708/60-V/2 o zřízení státních přírodních rezervací "Sítovka", katastrální území Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové; "Černá stráň", katastrální území Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové; "U císařské studánky", katastrální území Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové a "Častovec", katastrální území Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové, kraj Východočeský a zrušuje vyhlášku Okresního národního výboru v Chebu ze dne 28. dubna 1961, kterou byl vyhlášen chráněný přírodní výtvor "Železná hůrka" a vyhlášku Okresního národního výboru v Kolíně ze dne 17. prosince 1987, kterou se určuje chráněný přírodní výtvor "V jezírkách".