ikona Pikona R
Zrušený - 423/2010 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
423/2010 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 423/2010 Sb.
Částka 147
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 7. 12. 2010
Rozeslán dne 30. 12. 2010
Platnost od 30. 12. 2010
Účinnost od 30. 12. 2010
Platnost do 29. 9. 2016
Novelizuje předpis 137/2006 Sb.
Zrušen předpisem 134/2016 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Změny v ustanoveních:

  • §53, §125, §127, §133, §138 (změny).

Čl. II - Přechodná ustanovení

  1. Zadávání veřejných zakázek, soutěže o návrh a řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
  2. V řízeních o přezkoumání úkonů zadavatele, která byla zahájena po dni nabytí účinnosti tohoto zákona a která na zadávání veřejných zakázek nebo soutěž o návrh podle bodu 1 navazují, se postupuje podle dosavadních právních předpisů.

Účinnost změn 30.12.2010.