ikona Pikona R
275/2014 Sb. - Nález ÚS ze dne 7.10.2014 sp. zn. Pl. ÚS 39/13 ve věci návrhu na zrušení §137 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
275/2014 Sb. - Nález ÚS ze dne 7.10.2014 sp. zn. Pl. ÚS 39/13 ve věci návrhu na zrušení §137 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 275/2014 Sb.
Částka 112
Druh předpisu nález
Druh předpisu (podrobně) nález Ústavního soudu
Přijat dne 7. 10. 2014
Rozeslán dne 28. 11. 2014
Platnost od 28. 11. 2014
Účinnost od 13. 12. 2014
Novelizuje předpis 99/1963 Sb.
Anotace

Nález Ústavního soudu České republiky.
Ústavní soud rozhodl pod sp. zn. Pl. ÚS 39/13 dne 7. října 2014 v plénu složeném z předsedy soudu Pavla Rychetského a soudců Ludvíka Davida, Jaroslava Fenyka, Jana Filipa, Vladimíra Kůrky, Tomáše Lichovníka, Jana Musila, Radovana Suchánka, Vladimíra Sládečka, Kateřiny Šimáčkové (soudkyně zpravodajka), Vojtěcha Šimíčka, Milady Tomkové a Jiřího Zemánka o návrhu Okresního soudu v Chrudimi na zrušení §137 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, za účasti Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a Senátu Parlamentu České republiky jako účastníků řízení,

takto:
  1. Návrh se zamítá.
  2. Zásadu rovnosti účastníků řízení ve smyslu článku 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod naplňuje přiznání paušální náhrady coby náhrady hotových výdajů podle jejich demonstrativního výčtu v §137 odst. 1 občanského soudního řádu i účastníkovi řízení, který advokátem zastoupen není, a to v situacích, v nichž by účastníkovi řízení zastoupenému advokátem byla přiznána taková náhrada podle §13 odst. 3 advokátního tarifu.