ikona Pikona R
103/2010 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
103/2010 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí
ikona P
Číslo předpisu 103/2010 Sb.
Částka 37
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 30. 3. 2010
Rozeslán dne 15. 4. 2010
Platnost od 15. 4. 2010
Účinnost od 30. 4. 2010
Provádí předpis 123/1998 Sb.
Novelizován předpisem 257/2015 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.
Předmět vyhlášky
Vyhláška Ministerstva životního prostředí zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje

  1. témata prostorových dat,
  2. podmínky užití prostorových dat a služeb založených na prostorových datech,
  3. rozsah průběžně aktualizovaných dat velkého objemu,
  4. lhůty, ve kterých musí povinný subjekt nebo jiný poskytovatel prostorových dat vytvořit metadata k jím pořízeným prostorovým datům a službám založeným na prostorových datech,
  5. způsob vedení evidence o veřejném využívání a zpřístupňování prostorových dat.

§7 - Přechodná ustanovení
Povinný subjekt nebo jiný poskytovatel prostorových dat vytvoří metadata podle §11b odst. 4 zákona

  1. do 24. prosince 2010 v případě již existujících prostorových dat, jejichž témata jsou uvedena v částech I. a II. přílohy č. 1 k této vyhlášce,
  2. do 24. prosince 2013 v případě již existujících prostorových dat, jejichž témata jsou uvedena v části III. přílohy č. 1 k této vyhlášce.

Účinnost 30.4.2010.