257/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 103/2010 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí
ikona P
Číslo předpisu 257/2015 Sb.
Částka 104
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 29. 9. 2015
Rozeslán dne 9. 10. 2015
Platnost od 9. 10. 2015
Účinnost od 9. 10. 2015
Novelizuje předpis 103/2010 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 103/2010 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí.
Změny v ustanoveních:

  • v příloze č. 1 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 8 - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 9 - nové znění.