ikona Pikona R
521/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
521/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)
ikona P
Číslo předpisu 521/2002 Sb.
Částka 179
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 14. 11. 2002
Rozeslán dne 13. 12. 2002
Platnost od 13. 12. 2002
Účinnost od 1. 1. 2003
Novelizuje předpis 76/2002 Sb., 86/2002 Sb.
Novelizován předpisem 201/2012 Sb.