ikona Pikona R
299/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 178/2006 Sb.

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
299/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 178/2006 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 299/2007 Sb.
Částka 97
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 31. 10. 2007
Rozeslán dne 29. 11. 2007
Platnost od 29. 11. 2007
Účinnost od 29. 11. 2007
Novelizuje předpis 219/2003 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby).
Změny v ustanoveních:

  • v poznámce pod čarou č. 1 (změny),
  • v příloze č. 1 bod 4 - nové znění,
  • v příloze č. 1 bodu 5 (změny).

Čl. II - Přechodná ustanovení

  1. Žádosti o prodloužení registrace podle §34 odrůd druhů pažitka (Allium schoenoprasum L.), kukuřice cukrová a kukuřice pukancová [Zea mays L. (partim)] se považují za včas podané, jsou-li podány nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
  2. Odrůdy druhů pažitka (Allium schoenoprasum L.), kukuřice cukrová a kukuřice pukancová [Zea mays L. (partim)] lze bez registrace uvádět do oběhu nejpozději do 31. prosince 2009.

Účinnost změn 29.11.2007.