ikona Pikona R
Zrušený - 378/2006 Sb. - Vyhláška o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb, o požadavcích na nástroje elektronického podpisu a o požadavcích na ochranu dat pro vytváření elektronických značek (vyhláška o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb)

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
378/2006 Sb. - Vyhláška o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb, o požadavcích na nástroje elektronického podpisu a o požadavcích na ochranu dat pro vytváření elektronických značek (vyhláška o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb)
ikona P
Číslo předpisu 378/2006 Sb.
Částka 120
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 19. 7. 2006
Rozeslán dne 2. 8. 2006
Platnost od 2. 8. 2006
Účinnost od 17. 8. 2006
Poznámka k účinnosti Ustanovení §22 až 24 nabývají účinnosti dne 1.11.2006.
Platnost do 18. 9. 2016
Ruší předpis 366/2001 Sb.
Provádí předpis 227/2000 Sb.
Zrušen předpisem 297/2016 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu).
Předmět úpravy

  1. Vyhláška Ministerstva informatiky stanoví
    1. způsob splnění informační povinnosti podle §6 odst. 1 písm. a) a f) a odst. 3 zákona, kvalifikační požadavky podle §6 odst. 1 písm. b) zákona, požadavky na bezpečné systémy a bezpečné nástroje podle §6 odst. 1 písm. c) a d) zákona, způsob uchovávání informací a dokumentace podle §6 odst. 5 a 6 zákona a způsob, jakým se splnění těchto požadavků dokládá,
    2. způsob zajištění bezpečnosti seznamů podle §6a odst. 1 písm. e) a f) zákona, určení data a času podle §6a odst. 1 písm. g) zákona, náležitosti opatření podle §6a odst. 1 písm. h) zákona, způsob splnění informační povinnosti podle §6a odst. 1 písm. i) zákona, způsob ochrany a zajištění souladu dat podle §6a odst. 2 zákona, způsob zneplatnění certifikátů podle §6a odst. 3 a 4 zákona a způsob, jakým se splnění těchto požadavků dokládá,
    3. způsob zajištění přesnosti času při vytváření kvalifikovaného časového razítka podle §6b odst. 1 písm. b) zákona, způsob zajištění souladu dat podle §6b odst. 1 písm. c) zákona, náležitosti opatření podle §6b odst. 1 písm. d) zákona, způsob splnění informační povinnosti podle §6b odst. 1 písm. e) zákona a způsob, jakým se splnění těchto požadavků dokládá,
    4. způsob zajištění postupů, které musí podporovat prostředky pro bezpečné vytváření elektronických podpisů při ochraně dat pro vytváření elektronických podpisů podle §17 zákona a prostředky pro vytváření elektronických značek při ochraně dat pro vytváření elektronických značek podle §17a zákona, a způsob, jakým se splnění těchto požadavků dokládá.
  2. Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se vyhláška č. 366/2001 Sb.
, o upřesnění podmínek stanovených v §6 a 17 zákona o elektronickém podpisu a o upřesnění požadavků na nástroje elektronického podpisu.

Účinnost patnáctým dnem po jejím vyhlášení (17.8.2006) s výjimkou ustanovení §22 až §24, která nabývají účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení (1.11.2006).