ikona Pikona R
Zrušený - 164/2014 Sb. - Vyhláška o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
164/2014 Sb. - Vyhláška o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů
ikona P
Číslo předpisu 164/2014 Sb.
Částka 67
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška České národní banky
Přijat dne 30. 7. 2014
Rozeslán dne 7. 8. 2014
Platnost od 7. 8. 2014
Účinnost od 1. 1. 2015
Platnost do 31. 1. 2019
Provádí předpis 190/2004 Sb.
Zrušen předpisem 2/2019 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 190/2004 Sb., o dluhopisech.
Předmět úpravy
Vyhláška České národní banky upravuje obsah, náležitosti a způsob vedení evidence krytí hypotečních zástavních listů emitentem hypotečních zástavních listů a obsah a způsob plnění informační povinnosti emitenta.