ikona Pikona R
Zrušený - 91/2009 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
91/2009 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 91/2009 Sb.
Částka 28
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 31. 3. 2009
Rozeslán dne 6. 4. 2009
Platnost od 6. 4. 2009
Účinnost od 21. 4. 2009
Platnost do 31. 12. 2015
Novelizuje předpis 30/2001 Sb.
Zrušen předpisem 294/2015 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.
Změny v ustanoveních:

  • §6, §7, §10, §12, §14 až §16, §26, §29 (změny),
  • v příloze č. 2, č. 3 a č. 6 (změny).

Čl. II - Přechodné ustanovení
Dopravní značky "Obec v jazyce národnostní menšiny" (č. IS 12c) a "Konec obce v jazyce národnostní menšiny" (č. IS 12d) v provedení podle dosavadních právních předpisů lze užít nejdéle po dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Účinnost změn 21.4.2009.