ikona Pikona R
Zrušený - 492/2003 Sb. - Sdělení o vydání rozšířené Klasifikace zaměstnání (KZAM-R)

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
492/2003 Sb. - Sdělení o vydání rozšířené Klasifikace zaměstnání (KZAM-R)
ikona P
Číslo předpisu 492/2003 Sb.
Částka 160
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení Českého statistického úřadu
Přijat dne 18. 12. 2003
Rozeslán dne 31. 12. 2003
Platnost od 31. 12. 2003
Účinnost od 1. 1. 2004
Platnost do 31. 12. 2010
Provádí předpis 89/1995 Sb.
Zrušen předpisem 206/2010 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.
Český statistický úřad vydává s účinností od 1. ledna 2004 rozšířenou Klasifikaci zaměstnání.
Klasifikace KZAM-R je shodná s rozšířenou Klasifikací zaměstnání, která byla zavedena opatřením Českého statistického úřadu ze dne 22. července 1996 (uveřejněno v částce 62/1996 Sb.).
Platné znění klasifikace KZAM-R je k dispozici na nosiči v elektronické podobě v odboru informačních služeb Českého statistického úřadu, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 a na internetových stránkách ČSÚ na adrese www.czso.cz
V knižní podobě je k dispozici na adrese: SIAK, s. r. o., Boženy Němcové 451, 760 01 Zlín.
Účinnost 1.1.2004.