206/2010 Sb. - Sdělení o zavedení Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
ikona P
Číslo předpisu 206/2010 Sb.
Částka 69
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení Českého statistického úřadu
Přijat dne 16. 6. 2010
Rozeslán dne 25. 6. 2010
Platnost od 25. 6. 2010
Účinnost od 1. 1. 2011
Ruší předpis 492/2003 Sb.
Provádí předpis 89/1995 Sb.
Novelizován předpisem 185/2012 Sb., 184/2013 Sb., 172/2014 Sb., 140/2015 Sb., 270/2016 Sb., 451/2017 Sb., 271/2020 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.
Český statistický úřad zavádí s účinností od 1. ledna 2011 Klasifikaci zaměstnání (dále jen "klasifikace CZ-ISCO").
Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracovaná na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO-08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO).
Klasifikace CZ-ISCO nahrazuje (s účinností od 1.1.2011) rozšířenou Klasifikaci zaměstnání (KZAM-R) vydanou sdělením Českého statistického úřadu č. 492/2003 Sb. ze dne 18. prosince 2003.
Systematická část klasifikace CZ-ISCO je uvedena v příloze k tomuto sdělení. Klasifikace včetně vysvětlivek bude v tištěné podobě k dispozici v odboru informačních služeb Českého statistického úřadu, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 a v elektronické podobě bude včetně převodníků k dispozici rovněž na internetových stránkách úřadu na adrese www.czso.cz

Účinnost 1.1.2011.