ikona Pikona R
14/2019 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje změna oznámení k Úmluvě o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu z roku 2010

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
14/2019 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje změna oznámení k Úmluvě o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu z roku 2010
ikona P
Číslo předpisu 14/2019 Sb. m. s.
Částka 10
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 12. 2. 2019
Rozeslán dne 9. 4. 2019
Platnost od 9. 4. 2019
Účinnost od 1. 6. 2019
Novelizuje předpis 2/2014 Sb. m. s.
Anotace

Změna oznámení k Úmluvě o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu z roku 2010.

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že nótou ze dne 8. února 2019 oznámila Česká republika v souladu s článkem 2 odstavce 3 Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu z roku 2010, která byla vyhlášena pod č. 2/2014 Sb. m. s., generálnímu tajemníkovi Rady Evropy nové znění části Přílohy A, která se týká daní, na které se Úmluva vztahuje podle svého článku 2 odstavce 1 písm. a. bod i.

Změna oznámení byla přijata generálním tajemníkem Rady Evropy dne 12. února 2019 a na základě článku 2 odstavce 3 Úmluvy nabyde účinnosti dne 1. června 2019.