2/2014 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu z roku 2010, kterým se mění Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech
ikona P
Číslo předpisu 2/2014 Sb. m. s.
Částka 2
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 26. 10. 2012
Rozeslán dne 27. 1. 2014
Platnost od 1. 2. 2014
Účinnost od 11. 2. 2014
Novelizován předpisem 14/2019 Sb. m. s.
Prováděn předpisem 26/2019 Sb. m. s., 27/2019 Sb. m. s.
Anotace

Nová mezinárodní smlouva.
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. ledna 1988 byla ve Štrasburku otevřena k podpisu Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu z roku 2010, kterým se mění Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech.
Jménem České republiky byla Úmluva podepsána v Kapském Městě dne 26. října 2012.
S Úmluvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního tajemníka Rady Evropy, depozitáře Úmluvy, dne 11. října 2013.

Úmluva vstoupila v platnost dne 1. dubna 1995.

Pro Českou republiku vstupuje v platnost dne 1. února 2014.