ikona Pikona R
344/2008 Sb. - Vyhláška o používání, předepisování a výdeji léčivých přípravků při poskytování veterinární péče

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
344/2008 Sb. - Vyhláška o používání, předepisování a výdeji léčivých přípravků při poskytování veterinární péče
ikona P
Číslo předpisu 344/2008 Sb.
Částka 111
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 4. 9. 2008
Rozeslán dne 12. 9. 2008
Platnost od 12. 9. 2008
Účinnost od 15. 9. 2008
Ruší předpis 325/2003 Sb.
Provádí předpis 378/2007 Sb.
Novelizován předpisem 143/2011 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů.
Úvodní ustanovení
Vyhláška Ministerstva zemědělství zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje pravidla pro používání léčivých přípravků při poskytování veterinární péče, včetně souvisejícího předepisování a výdeje léčivých přípravků a požadavků pro vedení záznamů o těchto činnostech, náležitosti oznámení o nakládání s látkami nebo přípravky, včetně podmínek pro vedení a uchovávání záznamů o těchto činnostech, a pravidla pro výjimky z registrace pro veterinární léčivé přípravky registrované v jiném členském státě.
Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 325/2003 Sb.
, kterou se stanoví pravidla pro používání léčivých přípravků při poskytování veterinární péče, včetně souvisejícího předepisování a výdeje léčivých přípravků a požadavků pro vedení záznamů o těchto činnostech, a náležitosti oznámení o nakládání s látkami nebo přípravky, včetně podmínek pro vedení a uchovávání záznamů o těchto činnostech, se zrušuje.

Účinnost 15.9.2008.