ikona Pikona R
93/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
93/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 93/2017 Sb.
Částka 36
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 8. 3. 2017
Rozeslán dne 30. 3. 2017
Platnost od 30. 3. 2017
Účinnost od 1. 4. 2017
Poznámka k účinnosti Ustanovení části třetí čl. IV bod 3 nabývá účinnosti dne 1.7.2017.
Novelizuje předpis 435/2004 Sb., 251/2005 Sb., 262/2006 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,
 2. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a
 3. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 1 - nové znění,
  • bod 3. - změny s účinností od 1.4.2017
   • v §78 odst. 2 se částka "8 800 Kč" nahrazuje částkou "9 500 Kč",
  • Naše poznámka:
   Není nám jasné, proč zákonodárce považuje tento bod ohledně účinnosti za výjimku. Tento zákon nabývá účinnosti 1.4.2017 a první den kalendářního čtvrtletí následující po jeho vyhlášení je také dnem 1.4.2017.
  • §102, §136, §139, §140 (změny).

Čl. II - Přechodná ustanovení

 • Změna zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 78 - nové znění,
  • §3, §4 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 10 - nové znění,
  • §5 (změny),
  • vkládá se nová část pátá „KONTROLA A SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCE PŘI VYSÍLÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V RÁMCI NADNÁRODNÍHO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB“ (§37a až §37c) včetně nadpisu.
 • Změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • poznámka pod čarou č. 1 (změny),
  • §319 (změny),
  • bod 3. - změny s účinností od 1.7.2017
   • v §319 odst. 3 písmeno b) - nové znění.