ikona Pikona R
39/2020 Sb. - Zákon o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
39/2020 Sb. - Zákon o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)
ikona P
Číslo předpisu 39/2020 Sb.
Částka 18
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 12. 2019
Rozeslán dne 17. 2. 2020
Platnost od 17. 2. 2020
Účinnost od 3. 3. 2020
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 1.1.2020.
Novelizuje předpis 455/1991 Sb., 21/1992 Sb.
Novelizován předpisem 190/2020 Sb., 527/2020 Sb., 249/2021 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.

Parlament České republiky přijal nový zákon o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování).

Předmět úpravy

Zákon upravuje některé podmínky poskytování realitního zprostředkování a některá práva a povinnosti s tím související.

§23 - Přechodná ustanovení

  • Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).

Změny v ustanoveních:

§25 - Přechodná ustanovení

  • Změna v §41e v zákoně č. 21/1992 Sb., o bankách.