ikona Pikona R
370/2004 Sb. - Nařízení vlády o rozsahu a podmínkách použití finančních prostředků k úhradě úvěrů zajištěných Státním fondem rozvoje bydlení

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
370/2004 Sb. - Nařízení vlády o rozsahu a podmínkách použití finančních prostředků k úhradě úvěrů zajištěných Státním fondem rozvoje bydlení
ikona P
Číslo předpisu 370/2004 Sb.
Částka 121
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 21. 4. 2004
Rozeslán dne 21. 6. 2004
Platnost od 21. 6. 2004
Účinnost od 21. 6. 2004
Provádí předpis 211/2000 Sb.
Novelizován předpisem 438/2009 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky.
Nařízení vlády upravuje rozsah a podmínky použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení k úhradě úvěru, poskytnutého obci ke krytí nákladů spojených s opravami, modernizací nebo výstavbou bytů ve vlastnictví obce anebo výstavbou infrastruktury, jehož splacení je zajištěno ručením prostředky Fondu.
Ručením lze zajistit úvěr nejdéle na dobu 20 let počínaje dnem vzniku ručení. Ručením lze zajistit nejvýše 70 % nesplacené části jistiny úvěru.
Přitom, jde-li o úvěr
a) na výstavbu bytů, smí nesplacená část jistiny, za kterou je ručeno, činit nejvýše 500 000 Kč na jeden byt,
b) na modernizaci nebo opravy bytů, smí nesplacená část jistiny, za kterou je ručeno, činit nejvýše 300 000 Kč na jeden byt.
Účinnost 21.6.2004.