438/2009 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 370/2004 Sb., o rozsahu a podmínkách použití finančních prostředků k úhradě úvěrů zajištěných Státním fondem rozvoje bydlení
ikona P
Číslo předpisu 438/2009 Sb.
Částka 139
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 16. 11. 2009
Rozeslán dne 11. 12. 2009
Platnost od 11. 12. 2009
Účinnost od 11. 12. 2009
Novelizuje předpis 370/2004 Sb.
Anotace

Změna nařízení vlády č. 370/2004 Sb., o rozsahu a podmínkách použití finančních prostředků k úhradě úvěrů zajištěných Státním fondem rozvoje bydlení.
Změny v ustanoveních:

  • §1 včetně poznámek pod čarou č. 1 a 2 - nové znění,
  • §2 až §7 (změny),
  • §8 se zrušuje.

Účinnost změn 11.12.2009.