ikona Pikona R
251/2023 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
251/2023 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách
ikona P
Číslo předpisu 251/2023 Sb.
Částka 115
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 13. 7. 2023
Rozeslán dne 25. 8. 2023
Platnost od 25. 8. 2023
Účinnost od 1. 1. 2025
Novelizuje předpis 455/1991 Sb., 338/1992 Sb., 235/2004 Sb., 256/2004 Sb., 256/2013 Sb.
Anotace

Změny přílohy č. 2 a č. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.

Čl. II - Přechodná ustanovení.

Změna §13a zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí.

Čl. IV - Přechodné ustanovení.

Změna §21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Čl. VI - Přechodné ustanovení.

Změna §33 zákona č. 256/2004 Sb., o podnkání na kapitálovém trhu.

Čl. VIII - Přechodná ustanovení.

Změna §23 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí.