ikona Pikona R
Zrušený - 390/2003 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví pravidla použití příjmů Pozemkového fondu ČR k podpoře obnovy včelstev

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
390/2003 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví pravidla použití příjmů Pozemkového fondu ČR k podpoře obnovy včelstev
ikona P
Číslo předpisu 390/2003 Sb.
Částka 127
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 5. 11. 2003
Rozeslán dne 18. 11. 2003
Platnost od 18. 11. 2003
Účinnost od 18. 11. 2003
Platnost do 31. 12. 2012
Provádí předpis 569/1991 Sb.
Zrušen předpisem 503/2012 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky.
Nařízením vlády se stanoví pravidla použití příjmů Pozemkového fondu České republiky k podpoře obnovy včelstev.
Pozemkový fond České republiky převede částku 80 000 000 Kč k podpoře obnovy včelstev za včelstva uhynulá v důsledku nepříznivého zimního období roku 2003 Českému svazu včelařů.
Zimním obdobím roku 2003 se rozumí období od 24. prosince 2002 do 21. března 2003.
Účinnost 18.11.2003.