ikona Pikona R
Zrušený - 197/2008 Sb. - Vyhláška, kterou se vydává vzor formuláře návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
197/2008 Sb. - Vyhláška, kterou se vydává vzor formuláře návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu
ikona P
Číslo předpisu 197/2008 Sb.
Částka 64
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 4. 6. 2008
Rozeslán dne 12. 6. 2008
Platnost od 12. 6. 2008
Účinnost od 1. 7. 2008
Platnost do 31. 8. 2011
Provádí předpis 99/1963 Sb.
Novelizován předpisem 43/2011 Sb.
Zrušen předpisem 218/2011 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.
Vyhláškou Ministerstva spravedlnosti se vydává vzor formuláře návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu.
Vzor formuláře návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu pro řízení podle §174a odst. 1 zákona je uveden v příloze této vyhlášky a zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti http://www.justice.cz

Účinnost 1.7.2008.