ikona Pikona R
Zrušený - 379/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
379/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 379/2009 Sb.
Částka 123
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 7. 10. 2009
Rozeslán dne 30. 10. 2009
Platnost od 30. 10. 2009
Účinnost od 2. 1. 2010
Platnost do 31. 12. 2023
Novelizuje předpis 183/2006 Sb.
Zrušen předpisem 283/2021 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Změna:

  • v §110 odstavec 6 zní:
    "(6) Stavebník podzemních staveb podléhajících tomuto zákonu není povinen prokazovat vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, jde-li o veřejně prospěšné stavby, které funkčně ani svou konstrukcí nesouvisejí se stavbami na pozemku ani s provozem na něm a které ani jinak nemohou mít vliv na využití pozemku k účelu, pro který je určen.".

Účinnost změn 2.1.2010.