ikona Pikona R
41/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
41/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 41/2020 Sb.
Částka 19
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 27. 1. 2020
Rozeslán dne 17. 2. 2020
Platnost od 17. 2. 2020
Účinnost od 1. 3. 2020
Poznámka k účinnosti Nařízení nabývá účinnosti 1.3.2020, s výjimkou ustanovení a) čl. I bodu 6, které nabývá účinnosti 18.1.2025, b) čl. I bodů 7 a 8, která nabývají účinnosti 21.2.2023, c) čl. I bodu 9, které nabývá účinnosti 21.2.2026, d) čl. I bodu 11, které nabývá účinnosti 17.1.2025, a e) čl. I bodu 12, které nabývá účinnosti 18.1.2023.
Novelizuje předpis 361/2007 Sb.
Anotace

Změna nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Změny v ustanoveních:

 • §18, §21, §25, příloha č. 2 a č. 3 (změny),
 • bod 6. - účinnost od 18.1.2025
  • příloha č. 2 část A řádek 290 tabulky (změna),
 • bod 7. a 8. - účinnost od 21.2.2023
  • v příloze č. 2 části A se doplňuje řádek 531 tabulky,
  • v příloze č. 2 části A se do vysvětlivek k tabulce doplňuje vysvětlivka č. 7,
 • bod 9. - účinnost od 21.2.2026
  • příloha č. 2 část A řádek 531 tabulky (změna),
 • bod 11. - účinnost od 17.1.2025
  • příloha č. 3 část A tabulka č. 2 řádek 3 (změna),
 • bod 12. - účinnost od 18.1.2023
  • příloha č. 3 část A tabulka č. 4 řádek 23 (změna).