ikona Pikona R
Zrušený - 290/2011 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
290/2011 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 290/2011 Sb.
Částka 102
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 22. 9. 2011
Rozeslán dne 4. 10. 2011
Platnost od 4. 10. 2011
Účinnost od 4. 10. 2011
Platnost do 31. 12. 2015
Novelizuje předpis 30/2001 Sb.
Zrušen předpisem 294/2015 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.
Změny v ustanoveních:

  • v úvodní větě vyhlášky se slova "§67 odst. 7" nahrazují slovy "§67 odst. 1 a 11",
  • §12, §21, §27 (změny),
  • v příloze č. 7 se vyobrazení speciálního označení vozidla Označení vozidla přepravujícího osobu těžce zdravotně postiženou nebo těžce pohybově postiženou O 1 zrušuje a slova "Označení vozidla praktického lékaře ve službě" se nahrazují slovy "Označení vozidla lékaře konajícího návštěvní službu",
  • doplňuje se příloha č. 12"Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (č. O 7)".

Účinnost změn 4.10.2011.