ikona Pikona R
292/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
292/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
ikona P
Číslo předpisu 292/2019 Sb.
Částka 124
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 5. 11. 2019
Rozeslán dne 12. 11. 2019
Platnost od 12. 11. 2019
Účinnost od 27. 11. 2019
Provádí předpis 341/2005 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích.

Předmět úpravy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje aktualizovaný seznam výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, uvedený v příloze k tomuto sdělení.