ikona Pikona R
183/2010 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků ČR na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/66 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 565/90 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
183/2010 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků ČR na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/66 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 565/90 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 183/2010 Sb.
Částka 64
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 18. 5. 2010
Rozeslán dne 16. 6. 2010
Platnost od 16. 6. 2010
Účinnost od 16. 6. 2010
Novelizuje předpis 565/1990 Sb., 115/2001 Sb., 290/2002 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů,
 2. č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu, a
 3. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §7a "Povinnosti vlastníka nebo provozovatele sportovního zařízení" včetně nadpisu - nové znění,
  • §7b až §7e (změny),
  • vkládá se nový §7g.
 • Změna v §15 odst. 4 zákona č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu.
 • Změna v §1 a §10a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn 16.6.2010.