288/2010 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností
ikona P
Číslo předpisu 288/2010 Sb.
Částka 108
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 29. 9. 2010
Rozeslán dne 22. 10. 2010
Platnost od 22. 10. 2010
Účinnost od 1. 1. 2011
Novelizuje předpis 278/2008 Sb.
Anotace

Změna nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností.
Změny v ustanoveních:

  • v §1 písm. d) se za slovo "jednotlivých" vkládá slovo "oborů".
  • v příloze č. 1 až č. 3 (změny),
  • Nadpis přílohy č. 4 zní: "Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností",
  • v příloze č. 4 (změny).

Účinnost změn 1.1.2011.