324/2006 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 324/2006 Sb.
Částka 100
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 7. 6. 2006
Rozeslán dne 28. 6. 2006
Platnost od 28. 6. 2006
Účinnost od 1. 7. 2006
Poznámka k účinnosti Ustanovení části první bodů 1, 3 a 6 a ustanovení části druhé bodů 1, 3, 18, 20, 23 a 24 nabývají účinnosti dne 1.8.2006.
Platnost do 13. 8. 2008
Novelizuje předpis 140/2000 Sb., 469/2000 Sb.
Zrušen předpisem 278/2008 Sb.
Anotace

Změna nařízení vlády:

 1. č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných, ve znění pozdějších předpisů, a
 2. č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných, ve znění pozdějších předpisů.
  Rozsáhlé změny s jsou provedeny v příloze k tomuto nařízení vlády s účinností od 1.7.2006 s výjimkou následujících bodů novely, které nabývají účinnosti dnem 1.8.2006:
 • bod 1. - účinnost změn dnem 1.8.2006
  • v čísle oboru 1. sloupci "Vymezení předmětu činnosti" se slova "- kování koní" zrušují.
 • bod 3. - účinnost změn dnem 1.8.2006
  • v čísle oboru 40. sloupci "Vymezení předmětu činnosti" se slovo "- lakování" zrušuje.
 • bod 6. - účinnost změn dnem 1.8.2006
  • v čísle oboru 69. sloupci "Vymezení předmětu činnosti" se slova "- malířské a natěračské práce" zrušují.
 • Změna nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů.
  Rozsáhlé změny jsou provedeny v příloze č. 1 až č. 4 s účinností od 1.7.2006, s výjimkou následujících bodů novely, které nabývají účinnosti dnem 1.8.2006:
 • bod 1. - účinnost změn dnem 1.8.2006
  • v příloze č. 1 Obsahové náplně řemeslných živností, skupina 101 "Kovy a kovové výrobky" se za obor živnosti "Kovářství" vkládá nový obor živnosti "Podkovářství",
 • bod 3. - účinnost změn dnem 1.8.2006
  • v příloze č. 1 Obsahové náplně řemeslných živností, skupina 113 "Stavebnictví" se doplňuje obor živnosti "Malířství, lakýrnictví a natěračství",
 • bod 18. - účinnost změn dnem 1.8.2006
  • v příloze č. 4 Obsahové náplně volných živností u oboru číslo 1. "Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví" se v obsahové náplni slova "a kování koní" zrušují.
 • bod 20. - účinnost změn dnem 1.8.2006
  • v příloze č. 4 Obsahové náplně volných živností u oboru číslo 40. "Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů" se v obsahové náplni slova "nátěrovými hmotami (tmely, laky, emaily)" zrušují.
 • bod 23. - účinnost změn dnem 1.8.2006
  • v příloze č. 4 Obsahové náplně volných živností u oboru číslo 69. "Dokončovací stavební práce" se v obsahové náplni slova ", malířské a natěračské práce" zrušují a za slovo "štukatérství," se vkládají slova "malířství, natěračství,".
 • bod 24. - účinnost změn dnem 1.8.2006
  • v příloze č. 4 Obsahové náplně volných živností u oboru číslo 80. "Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství" se v obsahové náplni slovo "lakováním," zrušuje.

Účinnost změn dnem 1.7.2006, s výjimkou ustanovení v části první bodech 1, 3 a 6 a v části druhé bodech 1, 3, 18, 20, 23 a 24, která nabývají účinnosti dnem 1.8.2006.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.