ikona Pikona R
Zrušený - 43/1976 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon)

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
43/1976 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon)
ikona P
Číslo předpisu 43/1976 Sb.
Částka 8
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon FS
Přijat dne 28. 4. 1976
Rozeslán dne 3. 5. 1976
Platnost od 3. 5. 1976
Účinnost od 1. 1. 1977
Platnost do 31. 3. 1997
Novelizuje předpis 47/1956 Sb.
Ruší předpis 144/1957 Ú.l.
Zrušen předpisem 49/1997 Sb.