ikona Pikona R
327/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 93/2017 Sb.

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
327/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 93/2017 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 327/2017 Sb.
Částka 111
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 5. 9. 2017
Rozeslán dne 6. 10. 2017
Platnost od 6. 10. 2017
Účinnost od 1. 1. 2018
Poznámka k účinnosti Tento zákon nabývá účinnosti 1.1.2018 s výjimkou ustanovení části první čl. I bodu 12, které nabývá účinnosti 1.1.2018.
Novelizuje předpis 435/2004 Sb., 251/2005 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a
 2. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.

Změny:

 • Změna zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §5, §21, §60a, §72 (změny),
  • nadpis nad označením §75 se zrušuje,
  • §75 „Příspěvek na zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením“ včetně nadpisu - nové znění,
  • §76 „Příspěvek na úhradu provozních nákladů vynaložených v souvislosti se zaměstnáváním osoby se zdravotním postižením“ včetně nadpisu - nové znění,
  • §77 (změny),
  • §78 „Chráněný trh práce a dohoda o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce“ včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládá se nový §78a „Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce“ včetně nadpisu,
  • v §81 odst. 3 se slovo "36násobku" nahrazuje slovem "28násobku",
  • §81, §105, §107, §108 (změny),
  • §111, §113, §115, §118, §126 (změny).

Čl. II - Přechodná ustanovení

 • Změna v §20a a §37b zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.