ikona Pikona R
Zrušený - 368/2003 Sb. - Nařízení vlády o integrovaném registru znečišťování

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
368/2003 Sb. - Nařízení vlády o integrovaném registru znečišťování
ikona P
Číslo předpisu 368/2003 Sb.
Částka 123
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 1. 10. 2003
Rozeslán dne 4. 11. 2003
Platnost od 4. 11. 2003
Účinnost od 1. 1. 2004
Platnost do 11. 2. 2008
Provádí předpis 76/2002 Sb.
Novelizován předpisem 304/2005 Sb.
Zrušen předpisem 25/2008 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci).
Nařízením vlády se stanoví pro vedení integrovaného registru znečišťování:

  • seznam ohlašovaných látek a ohlašovací prahy (Příloha č. 1 a č. 2),
  • způsob zjišťování a vyhodnocování ohlašovaných látek, způsob a forma ohlašování údajů do integrovaného registru znečišťování a
  • opatření k zajištění jednoty informačního systému v oblasti životního prostředí.

Účinnost 1.1.2004.