ikona Pikona R
471/2002 Sb. - Sdělení o zavedení Číselníku obcí s rozšířenou působností (CISORP), Číselníku obcí s pověřeným obecním úřadem (CISPOU) a Číselníku správních obvodů hl. m. Prahy (CISSOP)

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
471/2002 Sb. - Sdělení o zavedení Číselníku obcí s rozšířenou působností (CISORP), Číselníku obcí s pověřeným obecním úřadem (CISPOU) a Číselníku správních obvodů hl. m. Prahy (CISSOP)
ikona P
Číslo předpisu 471/2002 Sb.
Částka 163
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení Českého statistického úřadu
Přijat dne 29. 10. 2002
Rozeslán dne 19. 11. 2002
Platnost od 19. 11. 2002
Účinnost od 1. 1. 2003
Platnost do 31. 12. 2020
Provádí předpis 89/1995 Sb.
Novelizován předpisem 593/2004 Sb.
Zrušen předpisem 530/2020 Sb.