593/2004 Sb. - Sdělení o aktualizaci Číselníku obcí s pověřeným obecním úřadem (CISPOU)
ikona P
Číslo předpisu 593/2004 Sb.
Částka 203
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení Českého statistického úřadu
Přijat dne 22. 11. 2004
Rozeslán dne 29. 11. 2004
Platnost od 29. 11. 2004
Účinnost od 1. 1. 2005
Platnost do 31. 12. 2020
Novelizuje předpis 471/2002 Sb.
Zrušen předpisem 530/2020 Sb.
Anotace

Aktualizace Číselníku obcí s pověřeným obecním úřadem (CISPOU).
Český statistický úřad aktualizuje s účinností od 1. ledna 2005 Číselník obcí s pověřeným obecním úřadem (dále jen "CISPOU") zavedený sdělením Českého statistického úřadu č. 471/2002 Sb. ze dne 29. října 2002, uveřejněným v částce 163/2002 Sb.
Změny v CISPOU jsou prováděny na základě vyhlášky č. 388/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností.
Platné znění aktualizovaného CISPOU bude k dispozici na nosiči v elektronické podobě v odboru informačních služeb Českého statistického úřadu, Na Padesátém 81, 100 82 Praha 10 a na internetových stránkách ČSÚ na adrese www.czso.cz
Účinnost změn 1.1.2005.