ikona Pikona R
192/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
192/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 192/2021 Sb.
Částka 80
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 28. 4. 2021
Rozeslán dne 12. 5. 2021
Platnost od 12. 5. 2021
Účinnost od 1. 7. 2021
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 89/2012 Sb., 292/2013 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Čl. II - Přechodná ustanovení

Změna zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.

Čl. IV - Přechodné ustanovení

Změna zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.