ikona Pikona R
288/2013 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
288/2013 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci
ikona P
Číslo předpisu 288/2013 Sb.
Částka 110
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 6. 9. 2013
Rozeslán dne 20. 9. 2013
Platnost od 20. 9. 2013
Účinnost od 5. 10. 2013
Ruší předpis 554/2002 Sb., 363/2010 Sb.
Provádí předpis 76/2002 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci).
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a stanovuje

  1. vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění,
  2. náležitosti základní zprávy,
  3. náležitosti obsahu odborného posouzení k udělení výjimky z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami,
  4. vzor zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení.
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

  1. Vyhláška č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění.
  2. Vyhláška č. 363/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění.
Účinnost 5.10.2013.