363/2010 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění
ikona P
Číslo předpisu 363/2010 Sb.
Částka 132
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 29. 11. 2010
Rozeslán dne 15. 12. 2010
Platnost od 15. 12. 2010
Účinnost od 1. 1. 2011
Platnost do 4. 10. 2013
Novelizuje předpis 554/2002 Sb.
Zrušen předpisem 288/2013 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění.
Změny v ustanoveních:

  • §1 "Předmět úpravy" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 - nové znění ("euronovela" předmětu úpravy),
  • §2 (změny),
  • Příloha k vyhlášce - nové znění.

Účinnost změn 1.1.2011.