ikona Pikona R
55/2019 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Opčnímu protokolu k Meziamerické úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech

Sestaveno k datu 15. 12. 2019
1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
55/2019 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Opčnímu protokolu k Meziamerické úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech
ikona P
Číslo předpisu 55/2019 Sb. m. s.
Částka 37
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 11. 6. 1993
Rozeslán dne 6. 12. 2019
Platnost od 16. 11. 2016
Účinnost od 21. 12. 2019
Provádí předpis 54/2019 Sb. m. s.
Anotace

O přístupu České republiky k Opčnímu protokolu k Meziamerické úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech.

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 11. června 1993 byl v Managui přijat Opční protokol k Meziamerické úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech, vyhlášené pod č. 54/2019 Sb. m. s.

S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky. Listina o přístupu České republiky k Protokolu, podepsaná prezidentem republiky dne 12. července 2019, byla uložena u Generálního sekretariátu Organizace amerických států, depozitáře Úmluvy, dne 17. října 2019.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 3 odst. 6 dne 7. dubna 2002. Pro Českou republiku vstoupil v platnost na základě odstavce 7 téhož článku dne 16. listopadu 2016.