ikona Pikona R
422/2012 Sb. - Vyhláška o stanovení minimální prahové hodnoty pro počet a objem dovozních operací, které jsou dostatečné pro vydání osvědčení schváleného hospodářského subjektu

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
422/2012 Sb. - Vyhláška o stanovení minimální prahové hodnoty pro počet a objem dovozních operací, které jsou dostatečné pro vydání osvědčení schváleného hospodářského subjektu
ikona P
Číslo předpisu 422/2012 Sb.
Částka 154
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 23. 11. 2012
Rozeslán dne 5. 12. 2012
Platnost od 5. 12. 2012
Účinnost od 1. 1. 2013
Provádí předpis 17/2012 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky.
Vyhláška Ministerstva financí stanoví minimální prahové hodnoty pro počet a objem dovozních operací, které jsou dostatečné pro vydání osvědčení schváleného hospodářského subjektu podle §9 odst. 5 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky.

Účinnost 1.1.2013.