ikona Pikona R
300/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
300/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 300/2009 Sb.
Částka 91
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 23. 7. 2009
Rozeslán dne 4. 9. 2009
Platnost od 4. 9. 2009
Účinnost od 19. 9. 2009
Novelizuje předpis 219/2003 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby).
Změny v ustanoveních:

  • §2, §3 (změny),
  • vkládá se nový §3b "Výroba a uvádění do oběhu osiva uchovávaných odrůd" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 3c,
  • §4, §22, §34 (změny),
  • vkládá se nový §35a "Registrace uchovávaných odrůd" včetně nadpisu,
  • §38a, §38b (rozsáhlé změny),
  • §39, §42 (změny),
  • v příloze č. 1 (změny).

Účinnost změn 19.9.2009.