ikona Pikona R
Zrušený - 220/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů ČR na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
220/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů ČR na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 220/2002 Sb.
Částka 84
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 26. 4. 2002
Rozeslán dne 28. 5. 2002
Platnost od 28. 5. 2002
Účinnost od 28. 5. 2002
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodů 3, 8 a 10 a čl. II bodu 6, pokud jde o § 12 odst. 1 písm y) a z) nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
Platnost do 30. 9. 2004
Novelizuje předpis 1/1991 Sb., 9/1991 Sb.
Zrušen předpisem 435/2004 Sb.