ikona Pikona R
Zrušený - 286/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví poštovní podmínky základních služeb a základní požadavky kvality při jejich zajišťování držitelem poštovní licence (vyhláška o základních službách držitele poštovní licence)

1 2 3 4 5 6
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2 3 4 5 6
286/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví poštovní podmínky základních služeb a základní požadavky kvality při jejich zajišťování držitelem poštovní licence (vyhláška o základních službách držitele poštovní licence)
ikona P
Číslo předpisu 286/2004 Sb.
Částka 92
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 20. 4. 2004
Rozeslán dne 7. 5. 2004
Platnost od 7. 5. 2004
Účinnost od 7. 5. 2004
Platnost do 31. 3. 2005
Ruší předpis 28/2001 Sb., 5/2002 Sb., 536/2002 Sb.
Provádí předpis 29/2000 Sb.
Zrušen předpisem 95/2005 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách).
Vyhláška Ministerstva informatiky stanoví poštovní podmínky základních služeb a základní požadavky kvality při jejich zajišťování držitelem poštovní licence.
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

  1. Vyhláška č. 28/2001 Sb., kterou se stanoví poštovní podmínky základních služeb a základní požadavky kvality při jejich zajišťování držitelem poštovní licence (vyhláška o základních službách držitele poštovní licence).
  2. Vyhláška č. 5/2002 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 28/2001 Sb., kterou se stanoví poštovní podmínky základních služeb a základní požadavky kvality při jejich zajišťování držitelem poštovní licence (vyhláška o základních službách držitele poštovní licence).
  3. Vyhláška č. 536/2002 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 28/2001 Sb., kterou se stanoví poštovní podmínky základních služeb a základní požadavky kvality při jejich zajišťování držitelem poštovní licence (vyhláška o základních službách držitele poštovní licence), ve znění vyhlášky č. 5/2002 Sb.

Účinnost dnem vyhlášení (7.5.2004).
Poznámka:
Nová právní úprava se příliš neliší od obsahu zrušené vyhlášky č. 28/2001 Sb. Pro zajímavost uvádíme, že uvnitř textu obsahuje celkem 3 409 vzájemných odkazů mezi jednotlivými paragrafy, kterých je pouze (!) 383.